Следващият курс ще започне на:

A+ A A-

Шофьорска Книжка

Индекс на статията

Shofiorska knijkaШофьорската карта (илишофьорска книжка) е документ, удостоверяващ правото на управление на моторно превозно средство. Може да бъде използван и за документ за самоличност.

 

В миналото е използвана картонена шофьорска книжка. Днес в много страни, включително и в България, вече се използва ламинирана пластмасова карта с електронен чип с данни за лицето, притежаващо картата.

шофьорска книжка

Контролен Талон

Така нареченият син талон се издава със свидетелството за управление на МПС (книжка) и служи за потвърждаване валидността на последното. На талона са записани трите имена и ЕГН на притежателя както и адрес, номер на талон и номер на книжката (СУМПС)

Нова европейска директива от 19/1/2013

Заради влизането в сила на нова европейска директива от 19 януари 2013 година ще се издава още по-нов образец шофьорска книжка. Като на челната страна на свидетелството, там където е микрошрифта, ще бъде записано съгласно директивата, че документът е издаден и се изписва на съответния език от държавата, която го издава, какъв е неговият вид.

По-сериозните промени са в категориите за професионални шофьори. Ще отпадне категорията за тролейбуси, тя ще премине към категория "Д". Другата важна характеристика, която ще бъде променена, е това, че категориите "С" и "Д", които ще сменяват своята валидност на книжката си, на документа за правоуправление на МПС на всеки пет години. 

Всички документи, които са за правоуправление и са издадени до 19 януари 2013 година ще имат валидност, спрамо валидността, която се издава към момента, т.е. 10 години. Тези документи няма да се подменят предсрочно. Следващата новост в шофьорските книжки ще влезе през 2018 година, когато в целия Европейски съюз ще започне да се издаватсвидетелства с чип, в който ще има биометрична информация за притежателя и неговото шофьорско досие. Все още се дискутира дали в чиповете да е записана кръвната група на шофьорите и съгласието за донорство.